Privaatsuspoliitika

Veebilehe www.mcfestonia.com isikuandmete vastutav töötleja on MCF Group Estonia (registrikood 14069314) asukohaga Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn, tel (+372) 7167 655 ja meili-aadress info@mcfestonia.com

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad andmekaitsetingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, salvestamist, kustutamist ja ülekandmist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida MCF Group Estonia kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.
Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress,ettevõte) esitamisel meie veebilehel

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse teenuse osutamiseks ning teenuse osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks.
Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine).

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on MCF Group Estonia töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada teenust.
MCF Group Estonia rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest MCF Group Estonia-t e-posti teel.

Säilitamine

Teenuse osutamise lõpetamise korral kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. MCF Group Estonia tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Privaatsuspoliitika tingimused

Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete andmekaitsetingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust.
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@mcfestonia.com). Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).