Teenused

Põhiteenused

 • Standardsed privaatserveriruumid 40 seadmekapiga
 • Tellimuspõhised serveriruumid: konfigureeritav suurus, turvalisus ja töökindlus
 • Seadmekapid: 42U, 800 x 1200 x 2200 mm
 • RU – püstakuühik – püstakuruumi rent
 • Kiudoptilise ristühenduse teenus
 • Interneti- ja võrguühendus
 • Haldus- ja hooldusteenus
 • Süsteemiseireteenus

Lisateenused

 • Laoteenus varuosade jaoks
 • Logistikateenused: seadmete vastuvõtt ja ladustamine
 • Kohandatud süvaturvateenused: RFID-põhine juurdepääs, sõrmejäljetuvastus, võrgukaamerad
 • RFID-põhine juurdepääs eraruumidele ja seadmekappidele
 • Püstaku võrgukaamera
 • Montaažiteenus
 • Võrgu planeerimise, algseadistamise ja integreerimise teenused + nõustamine
 • Tugi- ja koosolekuruumid

Teenused

Põhiteenused

 • Standardsed privaatserveriruumid 40 seadmekapiga
 • Tellimuspõhised serveriruumid: konfigureeritav suurus, turvalisus ja töökindlus
 • Seadmekapid: 42U, 800 x 1200 x 2200 mm
 • RU – püstakuühik – püstakuruumi rent
 • Kiudoptilise ristühenduse teenus
 • Interneti- ja võrguühendus
 • Haldus- ja hooldusteenus
 • Süsteemiseireteenus

Lisateenused

 • Laoteenus varuosade jaoks
 • Logistikateenused: seadmete vastuvõtt ja ladustamine
 • Kohandatud süvaturvateenused: RFID-põhine juurdepääs, sõrmejäljetuvastus, võrgukaamerad
 • RFID-põhine juurdepääs eraruumidele ja seadmekappidele
 • Püstaku võrgukaamera
 • Montaažiteenus
 • Võrgu planeerimise, algseadistamise ja integreerimise teenused + nõustamine
 • Tugi- ja koosolekuruumid